Mevrouw
Justine MOMBAERTS
Naissance : 11 januari 1935
Décès : 18 maart 2024
Mevrouw
Justine MOMBAERTS

weduwe van de heer Jules BUNGENEERS
geboren te Walshoutem op 11 januari 1935 en er plots overleden op 18 maart 2024

Wij hebben samen afscheid van haar genomen tijdens de uitvaartliturgie die plaats vond in de Sint-Amanduskerk te Wezeren op vrijdag 22 maart 2024.

Nadien hebben wij haar begeleid naar haar laatste rustplaats op het kerkhof van Walshoutem.

Formulaire de condoléances destinées à la famille de

Justine MOMBAERTS