Mevrouw
Justine MOMBAERTS
Naissance : 11 januari 1935
Décès : 18 maart 2024
Mevrouw
Justine MOMBAERTS

weduwe van de heer Jules BUNGENEERS
geboren te Walshoutem op 11 januari 1935 en er plots overleden op 18 maart 2024

Wij nodigen u uit om samen afscheid van haar te nemen tijdens de uitvaartliturgie die plaats zal vinden
 in de Sint-Amanduskerk te Wezeren op vrijdag 22 maart 2024 om 10.30 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 10 uur.

Nadien begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats op het kerkhof van Walshoutem.

Gelegenheid tot groeten in het  funerarium, Sint-Lambertusstraat, 40 te 3401 Walshoutem
op donderdag 21 maart van 19 tot 20 uur.

Formulaire de condoléances destinées à la famille de

Justine MOMBAERTS